سیر مطالعاتی باعث تقویت مبانی فکری

شناسه خبر : 21683

1394/09/02

تعداد بازدید : 260

سیر مطالعاتی باعث تقویت مبانی فکری
مسئوول سیر مطالعاتی استان گفت: سیر مطالعاتی باعث تقویت مبانی فکری و افزایش بصریت می شود.

عبدالرحیم افروغ مسئوول سیر مطالعاتی استان گفت: در عصر حاضر بجای محافظ و نگهبان قراردادن برای جان و مال باید برای ذهن و مبانی فکری محافظ قرار داده شود.

وی اظهار داشت: کتاب هایی که در جهت سیر مطالعاتی مطالب ارزشمندی را بیان می کند شامل کتاب طرح کلی اندیشه اسلام و مطالعه کتب جهان بینی شهید مطهری«ره» و همچنین کتاب انسان 250ساله از مقام معظم رهبری می باشد.

افروغ در ادامه افزود: باید از طریق مطالعه کتب اعتقادی به تقویت مبانی فکری برسیم و بتوانیم رفتارشناسی کنیم تا بدانیم در مقابل آمریکا و اسرائیل باید چه رفتاری از خود نشان دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: باید معیارهای اصلی سیر مطلعاتی را از سخنان رهبر معظم انتقلاب برداشت کنیم و در این سیر باید تعهد داشته باشیم و استمرار را سرلوحه کار خویش قرار دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.