برگزاری اولین جلسه ماهانه خیرین مدرسه علمیه حضرت رقیه س برازجان

شناسه خبر : 29282

1395/05/03

تعداد بازدید : 110

برگزاری اولین جلسه ماهانه خیرین مدرسه علمیه حضرت رقیه س برازجان
اولین جلسه ماهانه خیرین مدرسه علمیه حضرت رقیه س برازجان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ، صبح چهارشنبه اولین جلسه ماهانه خیرین با حضور کلیه اعضاء در مدرسه علمیه حضرت رقیه س تشکیل گردید.

در این جلسه اعضاء در مورد فعالیتها و نحوه عضوگیری ، جداگانه توضیحات لازم را ارائه نمودند و در مورد برنامه ها به بحث و بررسی پرداختند.