برگزاری اردوی یک روزه طلاب

شناسه خبر : 35598

1395/09/29

تعداد بازدید : 87

برگزاری اردوی یک روزه طلاب
برگزاری اردوی یک روزه طلاب و مسولین مدرسه علمیه حضرت رقیه س برازجان به امام زاده احمد شهر دالکی

به گزارش روابط عمومی، معاونت فرهنگی مدرسه علمیه حضرت رقیه (س) برازجان روز جمعه اردوی یک روزه با حضور شماری از طلاب ومسئو لین این مدرسه برگزار کرد.

لازم به ذکر است هدف برگزاری این اردو استفاده از فضای سبز که باعث شادی و نشاط روحیه طلاب و مسئولین بود.